Sucha gromadą!

Kolejne wizyty w Archiwum Państwowym w Koszalinie, kolejne przejrzane dokumenty i kolejna garść informacji o Suchej – jeszcze nie „koszalińskiej”.

Dzięki zespołowi (zbiorowi) archiwalnemu mającemu w tytule dzisiejszą nazwę miejscowości: „Prezydium GRN w Suchej Koszalińskiej 1954 – 1959” i przejrzanym jednostkom archiwalnym, przede wszystkim jednostce „Sesje i sprawy organizacyjne GRN 1954 – 59”, mamy kolejną okazję na wspólne odtworzenie powojennych losów naszej miejscowości.

 

W I Sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchej odbytej w dniu 22 grudnia 1954 r. w lokalu GRN udział wzięli radni: Edward Połomski (miejsce zamieszkania: Sucha), Tadeusz Nowakowski (Skibno), Szczepan Sawicki (Kędzierzyn), Antoni Owczarek (Rzepowo – tak pisano nazwę miejscowości Rzepkowo), Tadeusz Walkowiak (Sucha), Jan Wawrzeńczyk (Sucha), Roman Cieślik (Sucha), Regina Kępińska (Sucha), Michał Karwat (Skibno), Bronisław Czapiewski (Kłus – tak pisano nazwę miejscowości Kłos), Leokadia Brzuszek (Gorzebądz), Józefa Tworska (Gorzebądz), Piotr Buchwak (Osieki), Roman Kuligowski (Kleszcze), Jan Olszowy (Kleszcze), Ludwik Grzesik (Osieki) i Wiktoria Albańska (Sucha).

... Spoza Rady udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele Prezydium WRN, Komitetu Powiatowego PZPR i KG PZPR.

Przewodniczącym I Sesji GRN został wybrany (jednogłośnie) Piotr Buchwak, sekretarzem Józef Mazur.

Następnie nastąpiło przyjęcie ślubowania przez nowo wybranych radnych: „Ślubuję uroczyście jako Radny Gromadzkiej Rady Narodowej pracować dla dobra Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, troszczyć się o sprawy ludu pracującego wsi, umacniać jego więź z Władzą Państwa, nie szczędzić swych sił dla wykonania zadań Gromadzkiej Rady Narodowej”.

(Teksty ślubowania były rozdane Radnym. Po złożeniu ślubowania zostały przez nich podpisane)

Z kolei nastąpiły wybory. Zostali wybrani:

Do Prezydium GRN: Edward Połomski – przewodniczący, Tadeusz Nowakowski – z-ca przewodniczącego, Szczepan Sawicki – sekretarz, Antoni Owczarek – członek (28 lutego 1957 r. - odwołany, a w jego miejsce powołany Ludwik Grzesik), Tadeusz Walkowiak.

Na przewodniczącego Komisji Rolnej – Piotr Buchwak, Komisji Finansowo-Budżetowej – Roman Kuligowski, Komisji Oświatowej – Regina Kępińska, Komisji Drogowej i Urządzeń Gromadzkich – Jan Olszowy.

Na pełnomocników wsiowych GRN Sucha: Józefa Tworska – dla wsi Gorzebądz, Bronisław Czapiewski – dla wsi Kłos, Jan Wawrzeńczyk – dla wsi Sucha, Michał Karwat – dla wsi Skibno, Jan Gregorczyk – dla wsi Rzepowo, Ludwik Grzesik – dla wsi Osieki, Edward Szajewski – dla wsi Kędzierzyn, Roman Kuligowski – dla wsi Klaszcze.

Protokoły z kolejnych sesji GRN w Suchej podczas trzyletniej kadencji mówią między innymi o otwarciu szkoły w Skibnie, czy potrzebie odnowienia świetlicy wiejskiej w Suchej.

 

Nową kadencję Gromadzkiej Rady Narodowej w Suchej inaugurowała Sesja, która miała miejsce 15 lutego 1958 r.

W I Sesji wzięli udział: Szczepan Sawicki (miejsce zamieszkania: Kędzierzyn), Mikołaj Pinkasiewicz (Skibno), Jan Hajdamowicz (Skibno), Jan Waliński (Skibno), Bronisław Czapiewski (Kłos), Edward Połomski (Sianów), Ambroży Karpowicz (Gorzebądz), Czesław Wyrzykowski (Osieki), Franciszek Anyżko (Rzepowo), Stanisław Gregorczyk (Rzepowo), Aleksander Kopera (Osieki), Władysław Kruk (Osieki), Franciszek Janiszewski (Osieki), Franciszek Mączka (Sucha), Jan Marzycki (Sucha), Walenty Kubiak (Sucha), Wacław Pacholski (Kleszcze), Władysław Arabasz (Sucha).

Sesję otworzył Edward Połomski, który poprosił o podanie kandydatur na przewodniczącego i sekretarza obrad. Na przewodniczącego obrad podano kandydaturę Czesława Wyrzykowskiego, na sekretarza Franciszka Mączkę.

W wyniku tajnego głosowania GRN w Suchej działając kolegialnie, na podstawie Ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o Radach Narodowych, art. 50, postanowiła jednogłośnie powołać Prezydium w następującym składzie: Edward Połomski – przewodniczący, Jan Marzycki – zastępca i Franciszek Mączka – członek.

Powołano i obsadzono także Komisje GRN: Komisję Finansów (Budżetu i Podatków) – z przewodniczącym Wacławem Pacholskim, Komisję Rolnictwa – z przewodniczącym Janem Hajdamowiczem (zastąpionym później przez Franciszka Janiszewskiego), Komisję Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych – z przewodniczącym Czesławem Wyrzykowskim (zastąpionym później przez Józefa Surdykowskiego), Komisję Mienia Gromadzkiego, Budownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej – z przewodniczącym Bronisławem Czapiewskim, Komisję Regulaminową – z przewodniczącym Szczepanem Sawickim.

Na III Sesji, odbytej 29 kwietnia 1958 r., zatwierdzono listę sołtysów (pełnomocników wsiowych) GRN Sucha w osobach: w Gorzebądzu – Ambrożego Karpowicza, w Kędzierzynie – Edwarda Szajewskiego, w Kleszczach – Romana Kuligowskiego, w Kłusie – Bronisława Czapiewskiego, w Osiekach – Stanisława Kopery, w Rzepowie – Stanisława Gregorczyka, w Skibnie – Tadeusza Nowakowskiego, w Suchej – Tadeusza Walkowiaka. Zatwierdzono też sekretarza Prezydium GRN w osobie Szczepana Sawickiego.

Podczas I Sesji GRN odbytej 24 lutego 1959 r., odwołano ze składu Prezydium GRN i ze składu Rady! przewodniczącego Edwarda Połomskiego i jego zastępcę Jana Marzyckiego (ubyli z terenu), a ze składu Rady ponadto: Jana Hajdamowicza i Czesława Wyrzykowskiego. Jednocześnie uzupełniono skład Rady o Jana Ejsmunta, Edwarda Szujewskiego i Józefa Surdykowskiego.

Podczas II Sesji GRN odbytej 20 marca 1959 r., powołano na przewodniczącego Prezydium Wojciecha Kaszubę, a na członka Prezydium - Józefa Surdykowskiego.

Niecodzienną uchwałę (wniosek) podjęła GRN w Suchej podczas VI Sesji odbytej w dniu 24 sierpnia 1959 r.

W uchwale Nr VI/18/59, GRN w Suchej, uznając za słuszny wysunięty wniosek… postanawia:

  1. Zlikwidować dotychczasową Gromadzką Radę Narodową w Suchej

  2. Utworzyć Gromadzką Radę Narodową w Sianowie do której należy włączyć miejscowości: Sucha, Skibno, Gorzebądz, Kędzierzyn, Kłos, Kleszcze, Osieki, Łazy, Rzepowo, PGR Osieki, PGR Kleszcze, PGR Rzepowo, PGR Skibno

  3. Proponuje się też włączyć miejscowości z Gromadzkiej Rady Narodowej Wierciszewo: Karnieszewice, Bielkowo, Iwięcino i Wierciszewo.

W równie niecodziennym Uzasadnieniu do „Uchwały”… czytamy: „Powyższy wniosek uzasadnia się tym, że w miejscowości Sianów znajduje się: GS „SCh”, Punkty Skupu, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Izba Porodowa, Posterunek MO, Kino stałe, Piekarnia i sklepy, tak, że każdy rolnik ma dogodne warunki załatwienia różnych spraw na miejscu. Dodać należy, że miejscowość Sianów położona jest w dobrym punkcie, gdzie wszystkie miejscowości mają dogodny dojazd, jak również jest dobry dojazd środkami lokomocji PKS. Nadmienić należy, że rolnicy poszczególnych wsi jadąc do Koszalina na targ, czy też do Prezydium PRN przejeżdżają przez Sianów, gdzie też będą mieli możliwość załatwienia różnych spraw związanych z działalnością Prezydium GRN nie tracąc na te sprawy specjalnie czasu, który jest tak drogi dla każdego rolnika”.

Ostatni archiwalny ślad Suchej „gromadzkiej” to Protokół z VII Sesji GRN odbytej 26 listopada 1959 r.

Ryszard Wątroba

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press