Piękne zwieńczenie wieńcowej kadencji!

            Kiedy w miesiącu lipcu 2015 r. – niespełna trzy miesiące po wyborze – Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, powierzał Annie Lichmańskiej, Barbarze Szczerkowskiej, Grażynie Wątrobie i Osobom, które włączą do współpracy, przygotowanie wieńca dożynkowego na Dożynki Gminne w Bielkowie i Parafialne w Osiekach Koszalińskich, nie przypuszczał, że efekty Ich społecznej pracy, przysporzą Im oraz Innym Mieszkańcom Sołectwa i miejscowej Parafii, wielu powodów do satysfakcji!

            Równolegle z powstawaniem stelaża, autorstwa Sławomira Gomolińskiego i Andrzeja Lichmańskiego i zbiorem zbóż na dożynkowy wieniec, zafundował wspomnianej wyżej Trójce Pań, bezpłatne Warsztaty Wyplatania Wieńców Dożynkowych w Połczynie Zdroju, których organizatorem było miejscowe Połczyńskie Centrum Kultury!

 Po próbach na dziedzińcu zamku w Połczynie Zdroju – na treningowej konstrukcji – przyszedł wkrótce czas na wyplecenie wieńca, który został wyróżniony II miejscem na Dożynkach Gminnych – 29 sierpnia 2015 r. w Bielkowie!

Dzisiaj żałujemy, że nie zgłosiliśmy go do Konkursu na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”, organizowanego przy okazji Dożynek Powiatowych, które miały miejsce 13 września 2015 r. w Koszalinie. Nie popełniliśmy tego błędu w latach następnych, co zaowocowało Dyplomem Uznania od Rady Powiatu Koszalin Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej – 17 września 2016 r., w  Niedalinie oraz dwoma II miejscami we wspomnianym wyżej konkursie na Dożynkach Powiatowych: 16  września 2017 r., w Koszalinie i 15 września 2018 r., w Polanowie!

Drugi – jak wspomniano wyżej – na Dożynkach Gminnych w Bielkowie, pierwszy na Dożynkach Gminnych w Ratajkach (27 sierpnia 2016 r.), drugi na Dożynkach Gminnych w Mokrem (2 września 2017 r.) i trzeci na Dożynkach Gminnych w Karnieszewicach (8 września 2018 r.) – zawsze pleciony od podstaw – rokrocznie reprezentował Sołectwo Sucha Koszalińska na Dożynkach Parafialnych, a Parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach Koszalińskich – na Dożynkach Diecezjalnych w Skrzatuszu!   

            II miejsce na Powiatowym Święcie Plonów w Polanowie, to piękne zwieńczenie wieńcowej kadencji Sołtysa, Rady Sołeckiej, Mieszkańców i Osób spoza Sołectwa Sucha Koszalińska, zaangażowanych w zbiór – wcześniej siew i sadzenie – zbóż, kwiatów i owoców, przygotowanie i modernizację stelaża, plecenie wieńca, przewóz i noszenie go w korowodach dożynkowych!

            Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, pięknie Im za to dziękuje!

            Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcia z Dożynek Powiatowych w Polanowie – Aleksander Andrzejewski, natomiast z Dożynek Diecezjalnych w Skrzatuszu – Grażyna i Ryszard Wątroba

             

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group