Wpłaty na poczet III raty podatku rolnego

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

 

Wpłaty na poczet III raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego, można wpłacać u Sołtysa Sołectwa – inkasenta

 

codziennie, do 17 września 2018 r. włącznie. 

W sobotę i niedzielę – po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 604-400-355.

Sucha Koszalińska 03 września 2018 r.

 

 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group