Bezpieczniej na ul. Lipowej!

            Po ustawieniu dziewiętnastu słupków betonowych zaporowych z kamienia płukanego i grysu, na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z ul. Morską - w lutym 2018 r. oraz wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych, w miejsce przejścia istniejącego na ul. Morskiej - w miesiącu czerwcu tego roku, kolejny wniosek poprawiający bezpieczeństwo pieszych i nie tylko, znalazł szczęśliwe rozwiązanie!

            Najpierw był sygnał od Mieszkanki Suchej Koszalińskiej – Bożeny Gniadek! Sygnał dotyczył zamontowania barierki ochronnej, która oddzieli asfaltowy odcinek ul. Lipowej, od gwałtownego obniżenia terenu w miejscu przepływającej pod nim strugi!

            Po zgłoszeniu sprawy przez Sołtysa, na Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, 26 lutego 2018 r., a następnie przypomnieniu o niej na sesji, 23 kwietnia 2018 r., sygnał nabrał tempa.

            Po zleceniu wykonania i montażu barierek Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sianowie, i kolejnym przypomnieniu o sprawie na Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, 28 maja 2018 r., na jej zakończenie nie trzeba już było długo czekać.

            29 maja 2018 r., trzy barierki pojawiły się w proponowanym miejscu. Poprawki w ich osadzeniu, dokonane w minionym tygodniu sprawiły, że od tego momentu, problem braku barierek na ul. Lipowej przestał istnieć!

            Dziękujemy za załatwienie tematu! Wszystkim!

                                                                                    Tekst i zdjęcia – Ryszard Wątroba    

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group