IV Festyn Sołecki w Suchej Koszalińskiej!

            Od 2015 r. wiadomo, że jak zbliża się przełom czerwca i lipca, to w Suchej Koszalińskiej bawić się będą na świeżym powietrzu Mieszkańcy i Goście tej coraz piękniejszej Miejscowości!

            30 czerwca 2018 r., od godz. 15.oo do 16.oo – na placu utwardzonym przy miejscowej Szkole Podstawowej – trwać będą zapisy chętnych do udziału w I Rowerowym Rajdzie Rodzinnym, rozpoczynającym IV Festyn Sołecki w tej kadencji, otwierającym nową ścieżkę rowerową z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz.

            Pierwszych sześćdziesiąt osób otrzyma na własność kamizelki ostrzegawcze, przekazane Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska, przez ZORD w Koszalinie i Posterunek Policji w Sianowie! W połowie trasy będą lody dla wszystkich Uczestników rajdu!

            Dzieci do lat 10, mogą brać udział jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 lat do 18 lat, muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druk przy zapisach w biurze rajdu lub na stronie www.suchakoszalinska.pl).

            Po rajdzie, jego Uczestnicy i Organizatorzy spotkają się w Parku Sołeckim, przy ognisku z kiełbaskami, przed nowo wybudowaną wiatą rekreacyjną!

            To pod nią, od godz. 20.oo, rozpocznie się zabawa taneczna dla dorosłych z zespołem muzycznym „Romans”, braci Grzegorza i Ryszarda Andrzejczyków z Węgorzewa Koszalińskiego!

            Tradycyjnie dostępna będzie odpłatna oferta kulinarna oraz napoje w dobrej cenie! Wstęp wolny!

            Obie imprezy, będą okazją do podziękowania Tym, którym zawdzięczamy powstanie – chronologicznie biorąc – placu zabaw dla dzieci, wiaty rekreacyjnej i ścieżek rowerowych w miejscowym Parku Dworskim!

            Zapraszamy!

                                                                                                                 Ryszard Wątroba

ZGODA RODZICA NA UDZIAL DZIECKA PODCZAS RAJDU ROWEROWEGO - POBIERZ - KLIKNIJ TUTAJ

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group