Realizowane projekty

Sianowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Sianowskie Centrum Organizacji Pozarządowych to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej... czytaj...

Centra Edukacyjne w Gminie Sianów

Centra Edukacyjne w Gminie Sianów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie. czytaj...

Młodzieżowe Centra Edukacyjne w Gminie Sianów

Młodzieżowe Centra Edukacyjne w Gminie Sianów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany ... czytaj...

Liderzy Lokalni Gminy Sianów

Liderzy Lokalni Gminy Sianów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj...

Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej

Sianowski Inkubator Ekonomii Społecznej to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. czytaj...

Akademia Liderów, Liderek i Młodych Liderów

Akademia Liderów, Liderek i Młodych Liderów to cykl projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Sianów. czytaj...

Aktywne Społeczeństwo

Aktywne Społeczeństwo to projekt mający na celu aktywizację społeczeństwa wiejskiego z terenu 4 gmin województwa zachodniopomorskiego poprzez organizację warsztatów i szkoleń wskazujących możliwości rozwoju terenów wiejskich oraz aktywizujących mieszkańców terenów wiejskich do włączania się w życie społeczne ich miejscowości. czytaj...

Młodzieżowy Klub Edukacyjny

Głównym założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności wśród 30 dzieci, z terenów wiejskich, w wieku 10-12 lat oraz stworzenie warunków do zniwelowania powstałych różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi ze wsi i miasta. czytaj...

Przez żołądek do ... tradycji

Głównym celem projektu „Przez żołądek do ... tradycji" była promocja lokalnych walorów regionu oraz zainteresowanie młodzieży szkolnej otaczającą ich kulturą i obyczajami, a także włączenie ich do życia społecznego. czytaj...

Klub młodego anglisty

„Klub młodego anglisty" to projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, dofinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz Gminy Sianów. czytaj...

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press