Nazwa miejscowości

Nazwa Sucha jest nazwą topograficzną. Nazwy te pochodzą od wyrazów pospolitych informujących nas o terenie, jego ukształtowaniu poziomym i pionowym oraz o żyjącej na tym terenie faunie i florze.(1)
Szczegółowiej biorąc, nazwa Sucha jest nazwą topograficzną prymarną ponowioną, czyli taką, która rozszerzyła swój zakres na sąsiedni obiekt geograficzny o innej jakości bez zmian słowotwórczych. W niektórych wypadkach o ponowieniu nazwy np. lasu, góry, jeziora, rzeki na osadę mamy sprawdzone wiadomości. Niekiedy jednak to ponowienie jest hipotezą, wynikającą ze struktury i pierwotnego znaczenia nazwy oraz z podobnych lepiej już poznanych zjawisk w toponimii Pomorza Gdańskiego. Liczba nazw ponowionych w ziemi Koszalińskiej jest olbrzymia. Wynika to z faktu, że człowiek nazywał teren, zanim się w nim osiedlił. Najpierw nazywał rzeki, jeziora, bagna, lasy, wzgórza. Z chwilą pobudowania w już nazwanym terenie osad przenosił na nie bardzo często bez zmian słowotwórczych już istniejące nazwy obiektów terenowych.(2)
Nazwa Sucha, dziś Sucha Koszalińska jest nazwą ponowioną od nazwy hipotetycznej rzeki Sucha.(3)
Warto wiedzieć, że wszystkie nazwy naszej miejscowości oscylowały wokół słowa „sucha". W 1275 r. nosiła miano Scuch, Scugk, Such, potem Sohc, Soch (1303), Stugh (1308), Czuchenn (1565), Zuchen (1572), Suchen (1618), Sucha (1945-1950). Po 1945 r. w użyciu była przejściowo forma pokrewna Suszyca, a od 1951 r. – Sucha Koszalińska.(4)


Ryszard Wątroba


(1) Ze studiów nad toponimią Pomorza Środkowego, Praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Homy, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, Koszalin 1976, s. 10.
(2) Tamże, s.14.
(3) Tamże, s.17.
(4) A. Chludziński, Nazwy miejscowe Gminy i Miasta Sianów, [w]: Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka, Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej, t. VIII: Gmina i Miasto Sianów. Fundacja „Dziedzictwo" Gmina i Miasto Sianów, Sławno-Sianów 2009, s. 150-152.

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group