Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

Zarząd:

 

Prezes Stowarzyszenia: Tomasz Tesmer
Z-ca Prezesa: Agnieszka Wątroba
Skarbnik: Krystyna Tesmer
Sekretarz: Elżbieta Niedbała
Członek:  Jadwiga Cieślik


Komisja Rewizyjna:


Przewodniczący: Waldemar Blinstrub
Członek: Katarzyna Wojtan
Członek: Ryszard Jarząbek

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group